انتشار روزنامه و بولتن داخلی

معاونت رسانه ای موسسه روژان یکی از باتجربه ترین برندهای رسانه ای کشور در سال های گذشته با برنامه ریزی و شناخت درست از زیرساخت های موجود در ادارات و سازمانهای خصوصی و دولتی توانسته است ایده های نو و قابل توجهی را به اجرا در آورد.
یک یاز موضوعاتی که همیشه مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده است ارتباط درست مدیران مجموعه ها با پرسنل و کادر اجرایی است. بدیهی است برای افزایش کارآمدی و اثرگذاری پرسنل نیاز است که این ارتباط از طریق رسانه های داخلی و درون سازمانی که فراگیر بوده و در دسترس همگان باشد ایجاد شود و بهترین راه برای این کار ایجاد بستر روزنامه های داخلی ست.
البته استراتژی و نوع هدف گذاری در این قبیل نشریات با نشریات و رسانه های سراسری بسیار متفاوت بوده و لازم است که یک گروه حرفه ای و مبتکر از ابتدا تا انتها طراحی و اجرای آن را دنبال کرده تا به نتیجه مناسب برسد.
گروه رسانه ای موسسه روژان با بهره مندی از تیمی با تجربه و متبحر سابقه ای طولانی در اجرای این قبیل پروژه ها داشته و می تواند به راحتای به شما و سازمان تحت امرتان کمک کند تا از این ایده جذاب به عنوان راهی مستمر برای ارتباط با پرسنل و ایجاد انگیزه در آنها بهره بگیرید.

فهرست