انتشار ماهنامه و مجلات اختصاصی

داشتن نشریه و رسانه ی مستقل یکی از امتیازات ویژه برای هر سازمانی محسوب می شود. ماهنامه و مجلات می توانند در حکم یک رسانه مستقل تمام اهداف و استراتژی های کلان موسسه ها و سازمانهای بزرگ را پوشش داده و رابط خوبی برای ارتباط سازمانها با داخل و خارج سازمان باشند.
فاصله شما با داشتن یک رسانه کاملا خصوصی و شخصی تنها یک تصمیم است.ما در موسسه روژان می توانیم این ایده را برای شما به اجرا در آورده و شما را صاحب یک برند رسانه ای مستقل کنیم.
اگر شما هم میخواهید نبض بازار و جو محیط و پیرامونتان را در دست بگیرید کافی است این کار را به متخصصان این رشته در موسسه هنری، رسانه ای و تبلیغاتی روژان بسپارید و کمتر از یک ماه دیگر این ایده جذاب را برای خودتان اجرایی کنید و از آن به بعد تمام تفکرات و ایده هایتان را در قالب رسانه اختصاصی سازمان تان به مخاطبان هدف منتقل نمایید.

فهرست